Cellma
     
Konsulter Historia

                               MILJÖPOLICY

 

 

 

Våra kunder och övriga intressenter skall uppfatta oss som ett miljöföretag där vi föregår med gott exempel och själva tänker och agerar utifrån ett hållbart synsätt i vår dagliga verksamhet.

Att följa lagar och bestämmelser räcker inte för oss. Vi erbjuder  och marknadsför tjänster som påverkar miljön positivt.

Vår största miljöpåverkan skall vara positiv. Vi strävar efter ständiga förbättringar.  

 

           


Copyright © Cellma AB, 2010