z
Cellma
   

Konsulter

 

 

Ola GöranssonOla Göransson
 Telefon: 070-672 74 78
 ola.goransson@cellma.se

 

 

Inga Göransson

Inga Göransson

Telefon: 073-154 21 76
inga.goransson@cellma.se

 

 

Natalja Kouniochenkova

Telefon: 070-43 77 640

natalja@cellma.se

 

Konsult med, bred ledarerfarenhet, helhetssyn och inriktning mot hållbar affärs- och organisationsutveckling. 

Är kemi och ekonomiutbildad, har innehaft ledande befattningar i flera svenska och internationella storföretag i branscher såsom foder, gas och olja.
Ola har s
pecialkompetens kring utformning av samarbeten/partnerskap och gillar att göra verklighet av bra idéer.  Projekt kring biogas samt föreläsningar och utbildningar kring energi, miljö och förnyelsebara bränslen är viktiga uppdrag men Ola jobbar också med utvecklingsprojekt inom socialt entreprenörskap, turism och besöksnäring.  Ola är också ambassadör för biosfärområdet "Vänerskärgården med Kinnekulle". 

Ola har varit verksam som konsult i Cellma sedan 2001.

 

 

 

 

 

Konsult med inriktning mot miljöfrågor. Har lång industriell erfarenhet från företag med omfattande import/export och hantering av kemikalier. Är van att hantera myndighetskontakter, tillståndsärenden och de flesta miljöfrågor som uppkommer i industri och/eller handelsföretag. 
Har specialistkompetens kring miljölagstiftning, hantering av miljökrav märkning och klassificering av kemiska produkter.
Innehar sedan 2016 befattningen som QES manager för SimFas AB i Simrishamn (kemiföretag) och arbetar därför
numera bara sporadiskt i Cellma AB. 

Inga har varit verksam som konsult i Cellma sedan hon grundade företaget 1998.

 

 

 

 

 

 

Konsult med inriktning mot miljölagstiftning, miljöregler och miljö och kvalitetsledningssystem. Har bl a kandidatexamen från Miljövetenskapligt program vid Högskolan Väst i Trollhättan med inriktning mot miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet.
Har erfarenhet från miljödiplomering, miljöutbildningar och miljörevision från såväl industri som kultursektorn. 
Natalja finns i Göteborg och driver egen konsultverksamhet. Sedan 2009 i nära samarbete med Cellma. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vakant

 

Vi har just nu flera kunder som efterfrågar vår kompetens inom kemikalieområdet. Vi söker därför en konsult med kunskaper om REACH och gällande lagar och regler kring kemikalier.

Intresserade kontakta Ola Göransson (kontaktuppgifter ovan) 

Telefon: 070-672 74 78

 

Copyright © Cellma AB, 2010