z
Cellma
   

Konsulter

 

 

Ola GöranssonOla Göransson
 Telefon: 070-672 74 78
 ola.goransson@cellma.se

 

 

Inga Göransson

Inga Göransson

Telefon: 073-154 21 76
inga.goransson@cellma.se

 

 

 

 

 

Konsult med, bred ledarerfarenhet, helhetssyn och inriktning mot hållbar affärs- och organisationsutveckling. 

Är kemi och ekonomiutbildad, har innehaft ledande befattningar i flera svenska och internationella storföretag i branscher såsom foder, gas och olja.
Ola har s
pecialkompetens kring utformning av samarbeten/partnerskap och gillar att göra verklighet av bra idéer.  Han deltar bl a i arbetet att skapa en Geopark i Skåne och innehar ett styrelseuppdrag i Geoforum Skåne. 
Projekt kring biogas samt föreläsningar och utbildningar kring energi, miljö och förnyelsebara bränslen är också vanliga uppdrag Ola jobbar också med utvecklingsprojekt inom socialt entreprenörskap, turism och besöksnäring.  Ola har under många år varit aktiv inom  biosfärområdet "Vänerskärgården med Kinnekulle" där han var idégivare och var med och skapade konceptet för barn som miniambassadörer. 

Ola har varit verksam som konsult i Cellma sedan 2001.

 

 

 

 

 

Konsult med inriktning mot miljöfrågor. Har lång industriell erfarenhet från företag med omfattande import/export och hantering av kemikalier. Är van att hantera myndighetskontakter, tillståndsärenden och de flesta miljöfrågor som uppkommer i industri och/eller handelsföretag. 
Har specialistkompetens kring miljölagstiftning, hantering av miljökrav märkning och klassificering av kemiska produkter.
Innehar sedan 2016 befattningen som QES manager för SimFas AB i Simrishamn (kemiföretag) och arbetar därför
numera bara sporadiskt i Cellma AB. 

Inga har varit verksam som konsult i Cellma sedan hon grundade företaget 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

Copyright © Cellma AB, 2010