Cellma
     

Vår historia 

 

Cellma bildades som enskild firma 1998 av Inga Göransson. Redan vid bildandet fanns två viktiga kunduppdrag. Det ena handlade om konsulttjänster inom kemikalieområdet och det andra om utbildning. Under de tre inledande åren genomfördes ett drygt hundratal miljö och härdplastutbildning till plåt och lackverkstäder i fordonsbranschen runt om i hela Sverige.  Flera konsultuppdrag inom kemikalieområdet tillkom också liksom arbete med energirådgivning.

Under 2001 i samband med att Ola Göransson tillkom ombildades bolaget till aktiebolag   Verksamheten utökades med tjänster inom ledarskap, organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. Många företag fick hjälp vid införande av ledningssystem såsom ISO 9001 och ISO14001 och andra styrverktyg.

 

En analysmetod anpassad till EU programmet Växtkraft mål 3 och särskilt lämpad för små och medelstora företag utvecklades och användes under flera år för att hjälpa företag i närområdet  kartlägga nuläge och utvecklingsbehov. Många av de knappt hundratalet företag som vi hjälpte  att analysera och ibland senare även utbilda i framförallt miljö o ledarskap är fortfarande viktiga kunder eller samarbetspartner till oss. 

Under 2004 bidrog Cellma AB till bildandet av Miljöpunkten Skaraborg Ekonomisk förening. Ett lokalt nätverk av miljöföretag, kommuner och lärosäten. 
Under åren 2004-2008 genomfördes flera uppmärksammade projekt inom Miljöpunkten Skaraborg Ek förening där Cellma AB i väsentlig grad medverkade. Några av dessa handlade om möjligheter med biogas som framtida fordonsbränsle. 
Då föreningen avvecklades under 2009 gavs möjlighet att nyttja namnet Miljöpunkten Sverige AB till det bolag Cellma AB delvis äger och som bildats något år tidigare (under annat namn) i syfte att driva affärsverksamhet inom biogas/fordonsgasområdet. 

Vår framtida bild av Cellma AB är att vi skall fortsätta vara ett litet företag med duktiga samarbetspartner. Vi vill fortsätta leverera hållbara konsulttjänster av hög kvalitet men vi ser också en möjlighet att i större grad än tidigare ta del av och medverka vid genomförande, drift och vidareutveckling av de idéer och projekt  vi är med och formar. 
Vårt delägande i Miljöpunkten Sverige AB och vårt engagemang i det sociala företaget Hållbart Avstamp är sådana exempel. 

 

 

 


Copyright © Cellma AB, 2010