Cellma
     

Bilden till vänster är från EnergiVinsten.ett utbildningsprojekt i Lidköping
Bilden till höger visar diplomering av miniambassadörer för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
 

Något om vår projektverksamhet

 

Vi jobbar ofta tillsammans med andra aktörer. Ett exempel är projektet GaCell som vi utfört tillsammans med konsultföretaget TecnoFarm. Projektet tittade bl a på användning av grön koldioxid. 


Inom biogasområdet deltar vi i flera olika projekt. Vi har bland annat ingått i styrningen av projektet TrollGräs som drevs av Grästorp biogasförening.  Vi har också  ägarintressen i bolaget Miljöpunkten Sverige AB som bl a tittar på möjligheter att etablera lokala gastankställen.

Ett par andra  exempel är
utbildningsprojekten "Energismart företagande" som vi genomfört tillsammans med energirådgivningen i Mariestad, Töreboda o Gullspång  eller projektet "Energivinsten" som vi under några års tid drev på uppdrag av Lidköpings kommun. Syftet vid båda dessa projekt var att inspirera företag till energieffektivisering och kostnadsbesparingar. 
Under det senare projektet genomfördes tio utbildningsomgångar och fler än 100 företag deltog.


Vi jobbar också för att utveckla metoder för hållbar turism. Vi är ambassadörer för  Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle www.vanerkulle.org och deltar i projektet Platåbergen Geopark www.platabergensgeopark.se

Vi har ett engagemang i nätverket Geoarena Skaraborg www.geoarenaskaraborg.se och i Geoforum Skåne http://geoparkskane.se/Geoforum-Sk-ne/ där vi samverkar med flera olika aktörer inom sten och geologi.
 
Ett exempel från besöksnäringen på vad vi gjort är sommarverksamheten vid arbetslivsmuseet Råbäcks mekaniska stenhuggeri på Kinnekulle där vi bidragit till att involvera ungdomar i verksamheten. Läs mera på www.rabacksstenhuggeri.se  
 
Vi har utvecklat en idé så att man via socialt företagande kan öppna nya möjligheter för arbetslivsmuseer och friluftsliv samtidigt som arbetstillfällen skapas för människor som har svårt att etablera sig på ordinarie arbetsmarknad. Vi har under flera år framgångrikt testat konceptet och drivit det sociala företaget Hållbart Avstamp som bl a genomfört ett utvecklingsarbete i/omkring Råbäcks kalkbruk på Kinnekulle.  

     

Copyright © Cellma AB, 2010