Cellma
     
Start Aktiviteter Om oss Kontakt

Några exempel från våra kunder/partner och vad vi gör eller har gjort tillsammans på senare tid !

 

Wenmec i Laxå AB
Bistått vid framtagning av komplett ledningssystem som certifierats enligt ISO 9001:2015 samt ISO14001:2015 under våren 2017.  Årlig genomgång av miljölagstiftningens krav på verksamheten samt revision av lagefterlevnad och återkommande internrevisioner av ledningssystemet. (se www.wenmec-laxa.se)

 

PV Systems Tidaholm,  www.pvs.se
Bistått vid framtagning av miljöledningssystem som certifierats enligt ISO ISO14001:2004 under våren 2015.  Årlig genomgång av miljölagstiftningens krav på verksamheten samt revision av lagefterlevnad och återkommande internrevisioner. GAP analys för uppgradering till senaste standardversion under 2017.


Witte Industrier, Lidköping, www.witteindustrier
Årlig genomgång av miljölagstiftningens krav på verksamheten samt revision av lagefterlevnad. Internrevisioner av ledningssystem enligt ISO 9001 samt ISO 14001. GAP analys för uppgradering till senaste standardversion under 2017.

 

Hovaco AB, Hova
Omarbetat och förenklat kvalitetsledningssystemet.  Genomfört miljöutredning och integrerat miljöarbetet i verksamheten samt deltagit vid certifiering och revision enligt ISO 9001 och ISO 14001. För mera info se www.hovaco.se 

 

Alignment system AB, Kungsör
Miljöutbildning för verkstäder inom Toyotas återförsäljarnät. Härdplastutbildningar till verkstäder hos  Volvos och GM:s återförsäljare. 


Rostfritt & Smide, Tranås
Miljöutredning, kartläggning av verksamhetens betydande miljöaspekter och deltagande vid ledningsgenomgångar och revisioner. Bistått vid myndighetskontakter och upprättande av årliga miljörapporter.

 

Energirådgivningen i Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG-området)
Energieffektiviseringsutbildning riktad till företag i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

 

Götene kommun
Förstudie och framtagning av strategi för biogas i kommunen. Under några år  drivit biogasfrågorna för kommunens räkning.Ekol AB, Linköping

Bistått vid handläggning av myndighetsfrågor och upprättande av säkerhetsdatablad samt produktmärkning mm.

Hållbart Avstamp Ekonomisk förening
Deltagit i ledningen och  utvecklingen av det sociala företaget Hållbart Avstamp som är verksamt främst inom besöksnäringen på Kinnekulle. Projektledning och projektfinansiering samt handledning av deltagare och/eller ungdomar. 

 

Miljöpunkten Sverige AB, Götene
Deltar i och genomför diverse aktiviteter kring fordonsgas och användning av flytande metan. 

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, Kinnekulle
Bidragit till marknadsföring via hemsida och på andra sätt samt bistått vid genomförande av ungdomsprojekt/sommaraktiviteter inkluderande visningar i stenhuggeriet. Se även www.rabacksstenhuggeri.se 

Emtunga Gård AB, Vara
Förstudie finansierad av Leader avseende möjligheten att odla åkerbönor avsedda för fordonsetanol.

Nyföretagarcentrum Skaraborg, Skövde

Coachning och stöd till nyföretagare. 

Trafiklärarutbildningen i Karlsborg
Föreläsning och utbildning kring miljö och alternativa bränslen.


.........Copyright © Cellma AB, 2010